Vogels die je kunt zien tijdens de wandeling in de Leunse Paes

Vogels die je kunt zien tijdens de wandeling in de Leunse Paes

Je hebt vast wel eens verschillende vogels gezien  in de Leunse Paes. Maar heb je wel eens  vogels goed bekeken? Weet je welke plant een vogels lekker vindt?  Via het QR natuurleerpad kun je meer informatie vinden over de vogels. In de Leunse Paes komen verschillende soorten vogels voor: Als je op de naam van de vogels klikt krijg je meer informatie over de verschillende vogels die ook in de Leunse Paes voorkomen.

In Leunse Paes staan voldoende grote bomen om te dienen als mogelijke nestplaats van een grote roofvogel zoals de buizerd en de havik. Midden in het ven vindt je de horst (het nest) van een havik die hier jaarlijks terugkomt om voor het nageslacht te zorgen. Beide soorten dulden geen tweede paar roofvogels te dicht bij hun in de buurt. Grotere vogel die je kunt zien tijdens de wandeling zijn de Roofvogels: Havik, buizerd, sperwer, torenvalk. De havik is een middelgrote roofvogel uit de familie van de havikachtigen waartoe ook andere dagroofvogels zoals arenden en buizerds behoren. De havik bewoont de arctische tot subtropische zones van het holarctisch gebied.

De buizerd is een middelgrote tot grote roofvogel uit de familie van de havikachtigen. De buizerd komt voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van Azië.

De sperwer is een kleine, snelle roofvogel uit de familie van de Accipitridae.

De Torenvalk is een vogel uit de familie van valken. Een andere naam is ook roodvalk.

Als er een overhangende struik is boven de beek, dan wordt die tak vaak gebruikt door het bekende en prachtige ijsvogeltje. Van daaruit heeft hij of zij een goed uitzicht op het wateroppervlak van de beek en kan hij zwemmende visjes zien en die dan met een supersnelle duikvlucht uit het water oppikken. De snavel van het mannetje is zwart en die van het vrouwtje is oranje. De ijsvogel is een waterminnende vogel uit de familie ijsvogels. Het is een opvallende verschijning door zijn afstekende blauwe en oranje kleuren, maar ook een zeer schuwe soort die zich weinig laat zien.

Meer informatie over onderstaande vogels zijn te vinden op: https://www.vogelbescherming.nl/

Duiven: turkse tortel, houtduif, verwilderde tamme duiven

Kraaien: zwarte kraai, kauw, ekster, gaai

Reigers: blauwe reiger, Zilver reiger

Ganzen: kolgans, grauwe gans

Eenden: wilde eend

Het waterhoen is een vogel uit de familie van de rallen.

De meerkoet behoort tot de familie van de rallen, koeten en waterhoentjes en het geslacht koeten.

De scholekster is een zwart-witte steltloper uit de familie der scholeksters.

De kievit is een weidevogel uit de familie plevieren. De naam wordt meestal uitgesproken als kieviet.

De Kokmeeuw is een zeer algemene meeuwensoort. Vroeger werd de soort bij het geslacht Larus ingedeeld, maar aan de hand van onderzoek aan mitochondriaal DNA is gebleken dat dit niet correct is.

De koekoek is een vogelsoort en het bekendste lid van de familie koekoeken. Hij plant zich in de zomer voort in een groot deel van het Palearctisch gebied en overwintert in het Afrotropisch gebied en het Oriëntaals gebied.

De spreeuw is een vogel uit de familie van de spreeuwachtigen uit de orde zangvogels. Hoewel hij het hele jaar door te zien is, is het een trekvogel.

Kleinere vogels die voorkomend in de Leunse Paes

Mezen: koolmees, pimpelmees, staartmees

Vinken: vink, keep, groenling, putter, kneu, sijs, goudvink,  Boomklever en boomkruipe

Via deze links kun je nog meer  informatie vinden over de verschillende vogels:

https://www.vogelvisie.nl/

https://www.sovon.nl/

In en om de mooie plaats Leunen, één van de 13 dorpen in de gemeente Venray. Leunen “een mooi stil plaats aan het water”. Dat is de betekenis die deskundigen geven aan de naam “Loenen” , wat later “Luenen” is geworden en wat nu “Leunen”. Het water is in de loop der eeuwen voor een groot gedeelte weggestroomd. De mooi stille plaats en de Leunse Paes zijn gebleven.

In en om de mooie plaats Leunen, één van de 13 dorpen in de gemeente Venray. Leunen “een mooi stil plaats aan het water”. Dat is de betekenis die deskundigen geven aan de naam “Loenen” , wat later “Luenen” is geworden en wat nu “Leunen”. Het water is in de loop der eeuwen voor een groot gedeelte weggestroomd. De mooi stille plaats en de Leunse Paes zijn gebleven.